Tüüp 4 indikaator plasmale

Kirjeldus

Tüüp 4 mitmeparameetriline indikaator on mõeldud asetamiseks pakendi sisse ning näitab, kas pakendi sisemuses oli olemas steriliseerimiseks nõutud temperatuur ja kas see püsis nõutud aja vältel. Seega mõõdab see indikaator aega ja temperatuuri.

Indikaator värvub, kui sterilisatsiooni temperatuur, selle hoidmise aeg ja aurustunud vesinikperoksiidi tase on olnud piisavad.

Indikaator suudab kindlaks teha järgmised tõrked:

  • Sterilisatsiooni plasma ei ole aktiivne
  • Sterilisatsiooni aeg liiga lühike
  • Puudulik VH2O2 penetratsioon laadungisse (kohta, kus indikaator asetseb)

Pakend

Pakend

Type 4 plasma 200 indikaatorit