Tüüp 4 indikaator aurule

Kirjeldus

Tüüp 4 mitmeparameetriline indikaator on mõeldud asetamiseks pakendi sisse ning näitab, kas pakendi sisemuses oli olemas steriliseerimiseks nõutud temperatuur ja kas see püsis nõutud aja vältel. Seega mõõdab see indikaator aega ja temperatuuri.

Indikaator värvub 134°C – 3,5min / 121°C – 15min.

Indikaator suudab kindlaks teha järgmised tõrked:

  • Sterilisatsiooni temperatuur liiga madal
  • Sterilisatsiooni temperatuur liiga kõrge
  • Sterilisatsiooni aeg liiga lühike
  • Sterilisatsiooni aeg liiga pikk
  • Puudulik auru penetratsioon laadungisse (kohta, kus indikaator asetseb)

Pakend

Pakend

Type 4 500 indikaatorit, Type 4 pikk 2×250 indikaatorit