Bioloogiline indikaator etüleenoksiidile

Kirjeldus

Kasutatakse etalon-spoore kontrollimaks, kas sterilisatsiooniaparatuur on võimeline ettenähtud tööd tegema. Tavaliselt paigutatakse test/testid etüleenoksiidile kõige raskemini ligipääsetavasse kohta. Test koosneb plastikkonteinerist, see tähendab, et spoorid ja klaasampullis toitevedelik asuvad samas plastikkonteineris. Ampulli kaane sees asub väike filter. Enamikes Euroopa haiglates ei kasutata bioloogilisi teste enam igapäevaselt, vaid peamiselt sterilisaatorite valideerimiseks. Testi tegemise sagedus ja paigutusviisid on paika pandud asutusesiseselt või riiklikul tasemel.

Test/testid peaks olema inkubaatoris 48h temperatuuril 30-37°C. Kui vedelik muutub rohelisest kollaseks, tähendab see, et viaalis on bakterikasv ning sterilisatsiooni tsükkel ei olnud efektiivne.

Testi eostega ribal on kasutatud Bacillus Atrophaeus ATCC 9372 populatsiooniga 1×106.

Pakend

Pakend

SCBI EO 100 testi