Bioloogiline indikaator aurule

Kirjeldus

Kasutatakse etalon-spoore kontrollimaks, kas sterilisatsiooniaparatuur on võimeline ettenähtud tööd tegema. Tavaliselt paigutatakse kontrolltsükli ajal mitu bioloogilist testi erinevatesse kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse üle kambri. Test koosneb plastikkonteinerist, see tähendab, et spoorid ja klaasampullis toitevedelik asuvad samas plastikkonteineris. Ampulli kaane sees asub väike filter. Enamikes Euroopa haiglates ei kasutata bioloogilisi teste enam igapäevaselt, vaid peamiselt sterilisaatorite valideerimiseks. Testi tegemise sagedus ja paigutusviisid on paika pandud asutusesiseselt või riiklikul tasemel.

Testid peaksid olema inkubaatoris 24h temperatuuril 60±2°C. Kui vedelik muutub lillast kollaseks, tähendab see, et viaalis on bakterikasv ning sterilisatsiooni tsükkel ei olnud efektiivne.

Testi eostega ribal on kasutatud Geobacillus Stearothermophilus ATCC 7953 populatsiooniga 1×106.

Pakend

Pakend

SCBI steam 100 testi, SCBI steam 50 testi, SCBI steam 25 testi